Vox pacis – A challenge to humanity

Skeppsholmen Fredsholmen Augusti 2008

A Challenge to Humanity / En utmaning f6r manskligheten kommer framforas under fern kvallar mellan den 19 — 23 augusti 2008.

Vox Pacis kommer under augusti manad thrvandla Skeppsholmen till Fredsholmen! 135 artister fran Europa, Mellantistern och Asien kommer da att bo och arbeta pa Skeppsholmen/Fredsholmen. Dessa kommer tilisammans med museer, institutioner och Vox Pacis genomfora konserter, seminarier, workshops, mellan 6-25 augusti.
Vox Pacis ar ett internationellt musikaliskt, fredsprojekt dar varldens stora religioner sasom kristendom, judendom, islam, buddhism och hinduism är representerade – samt inslag av tibetansk strupsang, samisk jojk, och sufisk okensang. FOrestallningen framfors pa utomhusscen pa Skeppsholmen/Fredsholmen. Premiar den 19 augusti 2008.

0 Comments